Nr. 5/12: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager: Kommunenes praktisering av forskrift om likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager

Bidragsytere
Publiseringsår
2012
ISBN
ISBN 978-82-8150-106-5 / ISSN 1504-5226