Nr. 5/10: Fordelingsvirkninger av kommunal eiendomsskatt

Bidragsytere
Publiseringsår
2010
ISBN
ISBN 978-82-8150-076-1 / ISSN 1504-5226

Formålet med dette prosjektet er å analysere fordelingsvirkninger av kommunal eiendoms-skatt på bolig. Fordelingsvirkninger av skatter forstås vanligvis som sammenhengen mellom skattebeløp og inntekt. En skatt er progressiv dersom skattebeløpets andel av inntekten øker med økende inntekt, og regressiv dersom skattebeløpets andel av inntekten avtar med økende inntekt. Det er også av interesse å analysere sammenhengen mellom skattebeløp og andre kjennetegn slik som formue, trygdestatus og husholdningsstørrelse.