Nr. 3/10: Årsaker til og konsekvenser av manglende fullføring av videregående opplæring

Bidragsytere
Publiseringsår
2010
ISBN
ISBN 978-82-8150-073-0 / ISSN 1504-5226

Hvorfor er det en stor andel av ungdomskullene som ikke får studiekompetanse, fagbrev eller svennebrev? Hva er konsekvensene av dette for individene? Denne rapporten analyserer disse spørsmålene. En nærmere beskrivelse av karrieren i videregående opplæring og sammenhengen mellom fullføring og situasjonen som ung voksen er i Falch og Nyhus (2009).