Nr. 2/19: Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2016-2017

Bidragsytere
Publiseringsår
2019
ISBN
978-82-8150-167-6 / 1504-5226

Utgangspunktet for dette prosjektet er tidligere prosjekter utført av Borge, Pettersen og Tovmo (2011), Borge og Pettersen (2012, 2016), Borge, Nyhus og Pettersen (2014), Borge, Kråkenes og Pettersen (2016) og Borge, Kråkenes og Nyhus (2018). Formålet med prosjektene har vært å få mer kunnskap om effektiviteten og effektivitetsutviklingen i de kommunale tjenestene, samt å utvikle et årlig beregningsopplegg for den enkelte kommune og kommunene som helhet. Det var ønskelig at beregningsopplegget skulle kunne benyttes til å illustrere effektivitet og effektivitetsutvikling i enkeltsektorer og for kommunene som helhet. Mens de tidligere prosjektene benyttet data for 2008-2016, presenterer denne rapporten oppdaterte analyser basert på data for 2016-2017.