Nr. 2/12: Bedre måling av kvalitet i kommunene

Bidragsytere
Publiseringsår
2012
ISBN
ISBN 978-82-8150-100-3 / ISSN 1504-5226