Nr. 1/20: Intensivundervisning i matematikk for yrkesfagelever: Sluttrapport

Bidragsytere
Publiseringsår
2020
ISBN
978-82-8150-179-9 / ISSN 1504-5226

Denne rapporten utgjør sluttrapporten for prosjektet Intensivundervisning i matematikk for yrkesfagelever. Prosjektet er et av fire prosjekt som ble finansiert av Kunnskapsdepartementet gjennom satsingen Program for bedre gjennomføring. Bakgrunnen for satsingen var frafall i videregående opplæring, og ble slik sett en oppfølger av den tidligere satsingen Ny GIV.