Nr. 1/18: Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2015-2016

Bidragsytere
Publiseringsår
2018
ISBN
978-82-8150-157-7 / ISSN 1504-5226

Utgangspunktet for dette prosjektet er tidligere prosjekter utført av Borge, Pettersen og Tovmo (2011), Borge og Pettersen (2012, 2016), Borge, Nyhus og Pettersen (2014) og Borge, Kråkenes og Pettersen (2016). Formålet med prosjektene har vært å få mer kunnskap om effektiviteten og effektivitetsutviklingen i de kommunale tjenestene, samt å utvikle et årlig beregnings-opplegg for den enkelte kommune og kommunene som helhet. Det var ønskelig at beregnings-opplegget skulle kunne benyttes til å illustrere effektivitet og effektivitetsutvikling i enkelt-sektorer og for kommunene som helhet. Mens de tidligere prosjektene benyttet data for 2008-2015, presenterer denne rapporten oppdaterte analyser basert på data for 2015-2016.