Nr. 1/13: Kommunal medfinansiering av sykehustjenester: Betydningen av helseforetak, avstand og private avtalespesialister

Bidragsytere
Publiseringsår
2013
ISBN
ISBN 978-82-8150-108-9 / ISSN 1504-5226