Jarleveien 10 : Erfaringer fra et kommunalt boligkompleks for rusavhengige i Trondheim

Bidragsytere
Publiseringsår
2020
ISBN
978-82-7570-628-5
​Jarleveien 10 i Trondheim er et kommunalt botilbud for rusavhengige personer. Boligkomplekset ble ferdigstilt vinteren 2017 med 44 boenheter, og med en utforming som er spesialtilpasset beboergruppa. NTNU Samfunnsforskning ble i mars 2020 tildelt tilskuddsmidler fra Husbanken gjennom ordningen Tilskudd til boligsosiale tiltak i 2020 for å innhente og systematisere erfaringer med boligkomplekset i Jarleveien etter tre års drift. ​