Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015-2019 : Delrapport 2

Bidragsytere
Publiseringsår
2018
ISBN
978-82-7570-554-7

​Arbeidet i skolene er i stadig endring. Endringene skyldes en rekke årsaker: politisk vektlegging av ulike verktøy i skolens arbeid (Skedsmo & Mausethagen, 2017), nye lærerroller som lærerspesialister skaper nye spenningsforhold og mellomposisjoner mellom skoleledere og lærere (Seland, Caspersen, Markussen, & Sandsør, 2017), demografiske endringer som følge av innvandring og økt heterogenitet gir nye utfordringer for skolen og systemene rundt (Pihl, 2010), elevers psykiske helse settes under lupen og løftes frem som viktig tema (Uthus, 2017) og teknologi og digitalisering gir både muligheter og utfordringer som må løses (Gilje, 2017).

Slike endringer, og mange andre, setter nye krav til alle som arbeider i skolene, og i stor grad til dem som skal lede arbeidet i skolene. Skolelederne, og særlig rektorene, skal lede sine ansatte til endring, og ha pedagogisk og administrativ kontroll over virksomheten. Til dette må de rustes, og det er innsatsen for å ruste rektorene (og andre skoleledere) som er under lupen i evalueringen som denne rapporten er en del av.