Et sted å bo, med rom for å leve - Inspirasjon til boligsosialt arbeid

Bidragsytere
Publiseringsår
2021
ISBN
ISBN WEB: 978-82-7570-644-5 ISSN: 1894-3756
Avdeling
NAPHA
​Å ha en trygg og god bolig er en menneskerett. I tillegg til en ordnet økonomi, en meningsfull hverdag og kontakt med andre er bolig viktig for at folk skal oppleve god psykisk helse og livskvalitet. Regjeringen lanserte nylig en boligsosial strategi for perioden 2021–2024. Her oppfordres kommunene til å bygge opp tjenester som gir innbyggerne varige, gode botilbud, i stedet for kortvarige løsninger. Det er også et mål at ingen skal være bostedsløse. Boligsosialt arbeid kan beskrives som et nytt område innen norsk velferdspolitikk. Kunnskap og kompetanse er nødvendig, for å kunne tilby gode, boligsosiale tjenester. Vi i NAPHA har laget dette temaheftet for å gi konkrete tips og inspirasjon til dere som jobber med boligsosialt arbeid for personer med samtidige psykisk helse- og rusutfordringer.​