Marianne Borthen

Marianne Borthen har jobbet innen psykisk helsefeltet i store deler av yrkeskarrieren, og har erfaring fra klinisk arbeid og ledelse både i spesialisthelsetjenesten og i kommunal helse- og sosialtjeneste. Kartlegging, saksbehandling, utredning, planlegging og utvikling av tjenestetilbud, økonomi og personal- og faglig ledelse er områder hun har jobbet med. Fagutvikling og kvalitetsforbedring synes hun er spesielt spennende. Borthen har lang erfaring fra arbeid med tidlig oppdagelse og rehabilitering for pasienter/brukere med psykoselidelse og annen sammensatt problematikk. Borthen er utdannet sosionom, har tilleggsutdanning i psykologi, og 90 studiepoeng ved masterutdanningen i psykisk helsearbeid. I NAPHA er hun prosjektleder i utviklingsprosjektet Samhandling og deltaker i ACT/FACT-prosjektet.

Publikasjoner