Anne Bergljot Gimmestad Fjelnseth

Anne Bergljot Gimmestad Fjelnseth er utdannet sosionom fra NTNU, og har en mastergrad i europeisk sosialpolitikk fra Hogeschool Zuyd i Maastricht og London Metropolitan University. Hun har lang og bred erfaring fra de kommunale helse- og sosialtjenestene i NAV, både som rådgiver og fagleder. Hun er prosjektleder for NAPHAs regionale arbeid i Sør-Norge og jobber i tillegg med Housing First og er prosjektleder for NAPHAS temahefte om boligsosialt arbeid.

Publikasjoner