Et sted å bo, med rom for å leve. Inspirasjon til boligsosialt arbeid.

Bidragsytere
Publiseringsår
2021
ISBN
978-82-7570-643-8
Avdeling
NAPHA

Temaheftet «Et sted å bo – med rom for å leve, inspirasjon til boligsosialt arbeid», inneholder aktuelt fagstoff og masse spennende eksempler på hvordan man driver med boligsosialt arbeid for personer med samtidige psykisk helse- og rusutfordringer ulike steder i Norge.

I heftet, som ble utgitt i mars 2021, er det reportasjer og fagartikler, fra blant annet Oslo, Sandnes, Hammerfest, Bodø, Moss, Lindesnes, Tromsø og Nittedal. Vi har invitert spennende stemmer inn for å skrive i heftet, og NAPHAs rådgivere bidrar også med stoff.