Endelig rusfri? : Evaluering av langtidseffekter for deltakere i rusrehabiliteringstiltaket ved Modulen i Trondheim fengsel

Bidragsytere
Publiseringsår
2010
ISBN
978-82-7570-218-8

Rapporten presenterer resultatene fra en evaluering av langtidseffekter for deltakere irusrehabiliteringstiltaket ved Modulen i Trondheim fengsel. Tiltaket gjennomføres som et samarbeid mellom Stavne Arbeid og Kompetanse KF og Trondheim fengsel, med Stavne som ansvarlig for det faglige innholdet. Gjennom et brukerfokus med intervju av et utvalg nåværende og tidligere deltakere i rusprosjektet, har evalueringen hatt som formål å si noe om hvordan det har gått med disse personene på sikt. Målsettingen med evalueringen ble formulert i tre punkter:

1. Å få en ekstern evaluering av langtidseffekter for brukere av rusrehabiliteringstiltaket

2. Å bidra til økt fokus på og styrking av prosjektets suksessfaktorer

3. Å kartlegge resultatoppnåelse og eventuelle utviklings- og forbedringsmuligheter i opplegget​