En av flokken - Inkludering og ungdom med sansetap - muligheter og begrensninger

Bidragsytere
Publiseringsår
2014
ISBN
978-82-7570-358-1
​I denne rapporten fokuseres det på tre hovedproblemstillinger:Er det slik at barn og unge med sansetap inkluderes i skolen?Hvilke inkluderingsutfordringer møter barn og unge med sansetap i skole og fritid?Er det en sammenheng mellom inkludering i skolen og deltakelse i samfunnet, særskilt den ordinære fritidsarenaen? Dette er andre opplag av rapporten. Henvisninger til, og sitater av, Gjertsen og Sanne (2011) er rettet i avsnitt 1.6.6. Word-versjon av rapporten (tilrettelagt for skjermlesing):En av flokken opplag 2 Last ned rapporten som PDF her