Avsluttet prosjekt

Inkludering av barn og unge med sansetap i skole og fritid

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Periode
29.10.2012 - 30.11.2013