Elevundersøkelse 2013 - Analyse av Elevundersøkelsen 2013

Bidragsytere
Publiseringsår
2014
ISBN
978-82-7570-373-4
Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til ut videregående skole får si sin mening om forhold som er viktige for å lære og å trives på skolen. Det er obligatorisk å gjennomføre Elevundersøkelsen for 7. og 10. trinn, samt for videregående trinn 1 (VG1), mens det er frivillig å delta for øvrige trinn. I denne rapporten er det elevers forståelse og opplevelse av mobbing og krenkelser som har et særskilt fokus i casestudiene.