Bruk av tolk i barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre for enslige mindreårige

Bidragsytere
Publiseringsår
2018
ISBN
978-82-7570-546-2
​Denne rapporten handler om bruk av tolk i barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere, og er basert på en bred undersøkelse basert på ulike kvantitative og kvalitative metoder. Prosjektet er gjennomført på oppdrag​ for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i perioden 2016-2018.