Arbeids- og næringslivet i Trøndelag i en tid med pandemi og smitteverntiltak: Oppfølgingsrunde september 2020

Bidragsytere
Publiseringsår
2020
I dette notatet presenterer vi hovedfunn fra oppfølgingsintervju i september knyttet til prosjektet «Konjunkturkartlegging av arbeids- og næringslivet i Trøndelag». Prosjektet ble initiert av Trøndelag fylke som en følge av korona-pandemien. Hovedformålene med prosjektet har vært å kartlegge hvordan næringslivet i Trøndelag påvirkes av pandemien både direkte og indirekte. Første del av prosjektet er dokumentert i SØF-rapport 03/20. I tillegg er hovedresultater fra oppfølgingsrunde i juni dokumentert i et publisert notat.