Analyser av indekser på Skoleporten 2012

Bidragsytere
Publiseringsår
2012
ISBN
978-82-7570-278-2
​Rapporten er en analyse av indeksene som presenteres i Skoleporten ut fra data fra Elevundersøkelsen 2012, samt elevundersøkelsene i perioden 2007-2012. Analysene er gjennomført på nasjonalt nivå og på fylkesnivå og for hvert obligatorisk årstrinn. Det vil si 7. og 10. trinn, samt VG1. Resultatene fra årets undersøkelse sammenlignes med tidligere års undersøkelser.