Avsluttet prosjekt

SAMRISK: Critical Infrastructures, Public Sector Reorganisation and Societal Safety (CISS)

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Periode
01.08.2007 - 01.08.2010
Avdeling
Studio Apertura
​Prosjektet er et samarbeid mellom Studio Apertura og to Sintef-institutter. Vi tar for oss tre sektorer som håndterer infrastruktur som er kritisk for samfunnets funksjoner (strøm, vann og telekom) og utreder hvilke konsekvenser nye organisasjonsformer i offentlig sektor (f.eks. såkalt New Public Management og varianter av denne) har for ivaretakelsen av sikkerheten i kritisk infrastruktur. Det tas sikte på å utarbeide rapporter både for de enkelte sektorene og å utarbeide mer generisk kunnskap om forholdet mellom nye organisasjonsformer i offentlig sektor og ivaretakelsen av kritisk infrastruktur. Se ogsåhttp://www.forskningsradet.no/SAMRISK​