NPM, Kritiske infrastrukturer og samfunnssikkerhet. 2. utg.

Bidragsytere
Publiseringsår
2011
ISBN
978-82-7570-238-6
Avdeling
Studio Apertura
​2. Utgave etter mindre korrigeringer. Sluttrapport i SAMRISK-prosjektet 'Critical infrastructures, public sector reorganization and societal safety.