Restrukturering av norsk VA-bransje og konsekvenser for samfunsssikkerhet

Bidragsytere
Publiseringsår
2010
ISBN
978-82-9192-12-2
Avdeling
Studio Apertura
​Rapport fra Samrisk prosjektet case på vannforsyningen.