Avsluttet prosjekt

Arbeidsprosesser og praksis om ROP-gruppen

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Husbanken Midt-Norge
Periode
01.05.2018 - 01.12.2018

​​Det å samordne et godt bo- og tjenestetilbud til personer med samtidige rus- og psykiske lidelser (ROP) er utfordrende for kommunene. På oppdrag fra Husbanken skal vi i dette prosjektet i et utvalg kommuner kartlegge arbeidsprosesser, rutiner og samordning av tjenesteutøvelsen som tilbys til ROP-gruppen.

Målet er at prosjektet skal bidra til økt kunnskap og arbeidsprosesser rundt bo- og tjenestetilbudet til personer med ROP-lidelser, peke på god praksis og gode grep rundt samordning i arbeidsprosessene, og gjennom det være til nytte for videreutvikling av arbeidet med å tilby denne gruppen et godt bo- og tjenestetilbud i kommunene.