Skal hjelpe NAV med å bli bedre på å utøve skjønn

Ingen land innenfor det verdensomspennende OECD-samarbeidet har så stor andel uføretrygdede som Norge. - Det er bra at vi tar så bra vare på de som faller utenfor, samtidig er det helt sikkert mange som både kan og vil i jobb, mener NTNU Samfunnsforskning-forsker.

Sammen med forskere ved Høgskolen i Innlandet, og NAVs egne ansatte, skal Martin Inge Standal og tre kolleger ved NTNU Samfunnsforskning se på skjønnsbruk i uføretrygdsaker i NAV.

Bakgrunnen er at Folketrygdlovens paragraf 12, kapittel 5, som tar for seg hvilken behandling og tiltak personer skal ha gjennomgått før de har rett til uføretrygd, åpner for skjønnsutøvelse av NAV-medarbeiderne.

Den nest største utgiftsposten

Uføretrygd og yrkesskadeerstatning er den nest største utgiftsposten for NAV, kun slått av alderspensjon.

Tall fra Trygderetten viser dessuten også at uføretrygd er en av de mest påklagede ytelsene.

I forskningsprosjektet Hensiktsmessighet i folketrygdloven §12-5 i NAV-perspektiv, skal flere forskere se på skjønnsmessige vurderingen mange NAV-ansatte står overfor, med mål om at disse skal bli bedre på denne øvelsen.

- Det er viktig for rettssikkerheten til NAVs brukere at søkere som oppfyller vilkår får de ytelsene de har krav på. Dette krever høy pålitelighet i vurderingen av enkeltsaker, sier Martin Inge Standal.

Han er NTNU Samfunnsforsknings prosjektleder i forskningen.

Krevende lovverk for ansatte

Det er utfordrende for NAV-ansatte å beherske lovverket, og det oppfattes også ulikt av NAV-ansatte på ulike nivåer og kontorer i landet.

Målet må være ubestridt: Få flest mulig i jobb, samtidig som lovverket beskytter de som har krav på hjelp.

- Det er bra at vi tar så bra vare på de som faller utenfor, samtidig er det helt sikkert mange som både kan og vil i jobb, sier Martin Inge Standal.

Nå skal forskere ved NTNU Samfunnsforskning og Høgskolen i Innlandet intervjue veiledere, beslutningstakere, saksbehandlere, rådgivende overleger, jurister og andre fagansvarlige både i NAV og utenfor NAV, for å forsøke komme frem til forskning som kan hjelpe de ansatte med denne skjønnsutøvelsen.

Prosjektet er delt inn i flere arbeidspakker, og det skal pågå helt til 2025.

Du kan lese mer om forskningen på prosjektnettsida under.

Disse skal forske på NAV: Jim Broch Skarli (Høgskolen i Innlandet), Maja Joner Ognedal (NTNU Samfunnsforskning), Martin Inge Standal (NTNU Samfunnsforskning), Julianne Meling Habberstad (Høgskolen i Innlandet), Heidi Fossen (NAV Trøndelag), Gudveig Gjøsund (NTNU Samfunnsforskning), Per Morten Schiefloe (NTNU Samfunnsforskning), Morten Walløe Tvedt (Høgskolen i Innlandet), Martin Rasmussen Skogstad (NTNU Samfunnsforskning), Ingjerd Thon Hagaseth (NAV Innlandet) og Lene Aasdahl (NTNU).

Prosjektleder

Prosjektdeltakere