Skal analysere mobbingen: NTNU Samfunnsforskning leverer utkast til detaljert rapport om mobbetallene i Elevundersøkelsen i slutten av januar

NTNU Samfunnsforskning har hatt ansvar for analyse og rapportering av Elevundersøkelsen siden 2011. - Det er noe som er i ferd med å røre seg i norsk skole og vi må finne ut hvorfor, sier prosjektleder Christian Wendelborg.

I en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet, som er laget i samarbeid med NTNU Samfunnsforsknings oppdragsgiver Utdanningsdirektoratet, kommer det frem at flere elever, på alle trinn, ble mobbet i 2022 sammenlignet med året før.

Økningen på 10. trinn og Vg1 skjer etter flere år med avtagende mobbing, mens andelen som opplever mobbing på 7. trinn har økt siden 2018. Her sier 1 av 10 elever at de har vært utsatt for mobbing, ifølge Utdanningsdirektoratets egne tall.

– Barna våre må ha det bra og være trygge, for å lære. Dette er alvorlige tall. Min klare beskjed til alle som jobber med barn i våre skoler er at de må gå inn i tallene og diskutere hvordan man kan jobbe med et godt og trygt skolemiljø på sin skole. Elevene har krav på et trygt skolemiljø, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i pressemeldingen.

Pressemeldingen har fått omtale i alle landets store medier fredag, som NRK, VG og Dagbladet.

Les hele pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet her.

Scoret dårligere på samtlige 12 læringsmiljøindikatorer

I slutten av måneden skal NTNU Samfunnsforskning levere utkast til en mer detaljert rapport om de spesifikke mobbetallene.

- Tallene viser hvor viktig det er å følge med på læringsmiljøet til elevene i Norge. Det er viktig å sette inn tiltak for å bedre skoledagen til elever som opplever å bli mobbet. Og så må vi avdekke årsakene til en slik negativ trend. Mange forklarer dårligere læringsmiljø og økningen i mobbing med pandemien. Det er godt mulig en del av årsaken, men den negative trenden startet tidligere. Det er noe som er i ferd med å røre seg i norsk skole og vi må finne ut hvorfor, sier prosjektleder Christian Wendelborg.

Allerede i i fjor sommer leverte NTNU Samfunnsforskning en analyse som pekte på en tendens som vises enda tydeligere i Utdanningsdirektoratets analyse nå.

Norske skoleelever trives bra konkluderte vi da, men elever på 7. trinn scorer litt dårligere på samtlige 12 læringsmiljøindikatorer som trivsel, mestring og motivasjon, for skoleåret 2021/22.

De 12 indeksene er: Trivsel, støtte fra lærerne, støtte hjemmefra, faglig utfordring, vurdering for læring, læringskultur, mestring, motivasjon, elevdemokrati og medvirkning, felles regler, utdanning og yrkesveiledning, mobbing på skolen.

Du kan lese hele nyhetssaken fra juni 2022 her.

Vi har samlet de nyeste rapportene med analyse av Elevundersøkelsen nederst i nettsaken.

Podkast om nedadgående tendens

I mars i 2022 lagde vi også en podkast som pekte på mye av det samme.

Der snakket programleder Vegard Y. Smevoll og forsker Christian Wendelborg om en tendens han og kollegene har sett siden 2016: Elever på mellomtrinnet scorer dårligere på de fleste læringsmiljøindikatorene i skolen, som trivsel, motivasjon og mobbing.

Prosjektleder