Ny rapport: Få skoler gjennomfører Voksenopplærings-undersøkelsen

Rundt fem prosent av elever i voksenopplæringen deltar i den årlige, frivillige Voksenopplæringsundersøkelsen. Det viser NTNU Samfunnsforsknings nye rapport, hvor vi har analysert bruken og resultatene av denne av undersøkelsen de siste fem årene.

Det er NTNU Samfunnsforskning som utfører analysen av Voksenopplæringsundersøkelsen, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Den nye rapporten gjelder for skoleårene fra 2017/18 til og med skoleåret 2021/22. Christian Wendelborg har vært prosjektleder for analysene, med Beate Hygen og Thomas Dahl som prosjektdeltakere.

Voksenopplæringsundersøkelsen er bygd opp etter samme modell som Elevundersøkelsen og gir informasjon om læringsmiljøet til elever som tar voksenopplæring. Den har delvis overlappende spørsmål med Elevundersøkelsen, men er mindre omfattende og har noen flere spørsmål knyttet til valg av videre studier og yrke. Det er frivillig for skolene å gjennomføre undersøkelsen.

8.000 elever over fem år

Nå viser NTNU Samfunnsforsknings analyse at Voksenopplæringsundersøkelsen er lite brukt.

I løpet av de siste fem årene har nærmere 8.000 elever i voksenopplæringen, fra i alt 48 skoler, svart på
undersøkelsen. Ingen skoler har deltatt mer én gang.

Med over 25.000 elever i voksenopplæringen årlig, utgjør de deltakende i Voksenopplæringsundersøkelsen bare rundt fem prosent av det totale antall elever i voksenopplæring.

Kun én skole i hovedstaden

Det er flest skoler i Vestland og i Agder som har gjennomført undersøkelsen. I Oslo er det kun én skole som har tatt i bruk undersøkelsen de siste fem årene.
Det er noen flere som gjennomfører på våren enn på høsten, men ellers varierer det mest fra år til år hvor mange elever som har svart på undersøkelsen.

Av de 48 skolene som har gjennomført, er 29 av dem videregående skoler, mens de øvrige 19 er grunnskoler med ungdomstrinn.

Det er en høy andel av respondentene som har svart som tar voksenopplæringen på heltid. I skoleåret 2021/22 var det hele 83,5 prosent av respondentene som tok voksenopplæring på heltid, mens andelen i videregående opplæring har sunket noe over tid.

Prosjektleder

Prosjektdeltakere