Skal forske på redusert forbruk og bedre liv

Berit Therese Nilsen og NTNU Samfunnsforskning får støtte fra Norsk forskningsråd til å forske på hvordan vi kan redusere forbruket vårt og fortsatt ha gode – om ikke bedre liv.

I en ny bolk med bevilgninger gir Forskningsrådet til sammen 137 millioner til 12 prosjekter innenfor tema som matsikkerhet, prisøkning på mat, hyttebygging, kartlegging av biodiversitet i norske skoger og forretningsplaner for karbonlagring i grunnen.

Du kan lese hele pressemeldingen om tildelingene her.

Tidligere i vår har Norsk forskningsråd delt ut penger innenfor miljøvennlig energi, helse, petroleumsnæringen og havforskning.

NTNU Samfunnsforskning har fått to store tildelinger tidligere denne sommeren:

12 millioner til Mads Dahl Gjefsens datalagringsprosjekt.

22,5 millioner til Susanne Therese Hansens prosjekt om hybride trusler.

Hvordan forene redusert forbruk med et lykkelig liv?

Nå får NTNU Samfunnsforskning også seks millioner til prosjektet Post Consumption Citizenship: Conditions for and practices of engagement in sustainable well-being.

I prosjektet skal vi undersøke hvordan hjem, arbeid og fritid kan fortone seg med et redusert forbruk, og hvilke praksiser som kan øke vår bærekraftige livskvalitet.

Finnes det alternative måter å leve på som forener redusert forbruk med et lykkelig liv?

Berit Therese Nilsen er prosjektleder for prosjektet, og sammen med kolleger i NTNU Samfunnsforskning skal hun kartlegge miljøer og initiativer som kjennetegnes av redusert forbruk og høy livskvalitet.

Prosjektleder