Får 12 millioner av Forskningsrådet for å forske på datalagringsindustrien i samarbeid med seks kommuner

NTNU Samfunnsforsknings Mads Dahl Gjefsen er prosjektleder for «Limits to digitalization: Exploring the transition challenges of Norwegian data centers». Nå har han og kolleger fått 12 millioner kroner av Norsk forskningsråd for å undersøke utviklingen av Norges nye datalagringsindustri med kommunene Vennesla, Skien, Vågå, Hamar, Løten og Hadsel med på laget.

Det bygges stadig nye datasentre i Norge. De er spredt rundt i hele landet, hvor hensikten er å lagre og behandle datamengder. Industrien er sterkt voksende. Alle store norske selskaper og organisasjoner er på en eller annen måte avhengig av datasentre, enten internt eller via tjenesteleverandører som Microsoft og Google.

Nå skal NTNU Samfunnsforskning forske på strategi, infrastruktur og sikkerhet i forbindelse med disse datalagringssentrene, og hvilke konsekvenser dette får for norske lokalsamfunn.

– Vi ønsker å skape en større bevissthet rundt at det vi lagrer digitalt også er noe materielt. Store data krever lagringsplass. Illusjonene om at det vi lagrer bare svever oppe i en sky og ikke bruker energiressurser, må nyanseres, sier Mads Dahl Gjefsen.

NTNU Samfunnsforskning skal i første omgang samarbeide med kommunene Vennesla, Skien, Vågå, Hamar, Løten og Hadsel, men vil også invitere flere kommuner inn i prosjektet. Samarbeidet omfatter dessuten også universitetet i Boston, NTNU, Invest In Norway (et underbruk av Innovasjon Norge), Kommunal- og distriktsdepartementet, Norsk Datasenter Industri og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

300 millioner til 27 prosjekter

Forskningsrådet deler ut friske forskningspenger i ulike potter utover året. Denne uka var det prosjekter innenfor miljøvennlig energi sin tur, og NTNU Samfunnsforskning var ett av 27 prosjekter som nå får penger. Til sammen deles det ut 300 millioner kroner.

Alle prosjektene som blir tildelt midler i denne runden er ledet av et forskningsmiljø, som NTNU Samfunnsforskning, som nå altså får 12 millioner kroner til Gjefsens datalagringsindustriprosjekt.

– Norge og verden trenger mer miljøvennlig energi, og disse prosjektene vil være viktige i energiomstillingen. Jeg vil gratulere alle prosjektene som har fått støtte, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit i en pressemelding.

Du kan lese hele pressemeldingen fra Forskningsrådet her.

Første store tildeling til Mads Dahl Gjefsen

Pengene fra Forskningsrådet går til prosjekter innenfor vindkraft, batterier og energilagring, konsekvenser av energiomstillingen og andre prosjekter relatert til energiomstilling.

Mads Dahl Gjefsen har allerede jobbet godt for å få flest mulig samarbeidspartnere med seg på prosjektet, ikke minst de seks kommunene.

– Jeg har brukt mye tid på å lese norske lokalaviser og blant annet snakket med flere kommunedirektører og ordførere for å forstå hvor det finnes kunnskapsbehov og konflikter som det bør forskes på. De seks kommunene i prosjektet har forskjellige forhåpninger, forutsetninger, arealkonflikter og utviklingsønsker i møte med datasenterindustrien. I prosjektet skal de dele erfaringer, lære av og med hverandre, og bidra til at vi forskerne best mulig kan forstå hvilke fordeler og ulemper den nasjonale datasenterstrategien medfører for norske lokalsamfunn, sier Gjefsen.

Selv om det ikke er unikt for norske forskningsinstitutt med midler fra Norges forskningsråd, ei heller NTNU Samfunnsforskning, er det en ny opplevelse for Mads Dahl Gjefsen, som ikke har ledet et prosjekt på denne størrelsen tidligere.

– Det er stas å få innvilget en søknad vi har jobbet såpass mye med. Vi gleder oss til å sette i gang, sier han.

Prosjektleder

Prosjektdeltaker

Prosjektdeltaker