Mads Dahl Gjefsen

Mads Dahl Gjefsen har doktorgrad i teknologi- og vitenskapsstudier og er forsker ved Studio Apertura. Han har jobbet med teknologi og fremtidstenkning i ulike sammenhenger, blant annet i tilknytning til samfunnsplanlegging, klimateknologi, og systemendringer i primærsektoren. Andre tematiske stikkord er ansvarlig innovasjon, brukermedvirkning, og forskningskommunikasjon.

Før han kom til NTNU Samfunnsforskning jobbet han ved forskningsinstituttet Ruralis, og fra tidligere har han erfaring fra Arbeidsforskningsinstituttet, teknologioverføring og kommersialisering av universitetsforskning i USA, samt fra Teknologirådet.

Mads er særlig opptatt av samfunnsforskningens relevans og egenart og av betydningen av godt forskningshåndverk. Han jobber med prosjekter finansiert av EU, Norges forskningsråd, og private oppdragsgivere.

Publikasjoner