Får 22,5 millioner til å forske på trusler mot petroleumsindustrien

NTNU Samfunnsforsknings Susanne Therese Hansen og kolleger får 22,5 millioner til å forske på hvordan hybride trusler påvirker sikkerhetsregimet rundt strategisk infrastruktur i Norge.

De 22,5 millionene fordeles over en periode på fire år.

16 millioner bevilges av Norges forskningsråd. 6,5 millioner kommer fra næringslivet og selskapene Gassco, Equinor og Vår Energi.

I prosjektet, som har fått navnet «New geopolitics and the interaction between safety and security in petroleum risk governance» (INTERSECT), skal forskerne se på hvordan en ny geopolitisk situasjon og hybride trusler påvirker sikkerhetsregimet rundt strategisk infrastruktur og strategiske ressurser i Norge.

– Jeg ser frem til å være med og lede et spennende og gigantisk prosjekt, sier NTNU Samfunnsforskning-forsker Susanne Therese Hansen.

– Trusler mot petroleumsinfrastrukturen er trusler mot samfunnssikkerheten i mange land

Susanne Therese Hansen

Økt trusselbilde siden 2022

INTERSECT tar utgangspunkt i det økte trusselbildet mot petroleumsinfrastruktur siden 2022, hvor sabotasje mot gassrørledningene North Stream I og II samt økt droneaktivitet rundt norske plattformer gjorde at både NATO, EU og norske myndigheter rettet blikket mot sikkerheten til petroleumsinfrastrukturen.

– Denne infrastrukturen er essensiell for europeisk forsyningssikkerhet, og for Norge som leverandørland, og trusler mot petroleumsinfrastrukturen er på samme tid trusler mot samfunnssikkerheten i mange land, sier Hansen.

Trusler mot infrastrukturen gir også norske petroleumsselskaper en indirekte rolle i internasjonal og nasjonal sikkerhetspolitikk, blant annet gjennom forpliktelser under sikkerhetsloven.

– Dette er utfordrende for sektoren, fordi fokus rettes mot en ny type sikkerhetstenkning («security» snarere enn «safety»), og fordi nye aktører på ulike politikk- og forvaltningsnivå involveres, sier hun.

INTERSECT skal se på hvordan det nye trusselbildet påvirker og former sikkerhetsregimet rundt strategisk infrastruktur og strategiske ressurser, og vil fokusere både på utfordringer og løsninger.

Må ansette flere folk

Prosjektet ligger i skjæringsfeltet mellom internasjonal politikk, geopolitikk, risikostyring og industriell sikkerhet.

Forsker Susanne Therese Hansen, som er tilknyttet avdelingen Studio Apertura, forteller at prosjektet vil føre til flere ansettelser i instituttet.

Studio Apertura skal også ansette stipendiater på prosjektet etter hvert.

Til sammen deler Norsk forskningsråd ut 106 millioner kroner til åtte prosjekt som skal bidra til å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse for bærekraftig utnytting av petroleumsressursene på norsk sokkel.

– Europa og verden trenger mer energi, og Norge er en viktig energileverandør. Disse prosjektene skal bidra til å utvikle ny kunnskap så vi kan produsere og levere energi på en sikker, trygg og miljøvennlig måte, sier olje- og energiminister Terje Aasland i en pressemelding fra Forskningsrådet.

Du kan lese hele pressemeldingen her.

I prosjektledelsen