Hans Donali Tilset

Hans Donali Tilset har vært forsker ved NTNU Samfunnsforskning siden 2001. Han har utdannelse innen databehandling fra Trondheim ingeniørhøyskole og Norges Tekniske Høyskole fra 1984. Har tidligere erfaring som programmerer, forsker og fagsjef i Sintef, systemutvikler og avdelingsleder for utvikling av kontorstøttesystemer i Norsk Data AS, samt som administrativ leder for forskningsprogrammet PAKT ved NTNU.

I de siste årene har han arbeidet mye med utfordringer knyttet til samarbeid over avstand og bruk av samarbeidsteknologi, og har med den bakgrunn arbeidet tett sammen med kommuner i regionen ang problemstillinger i tilknytning til realisering av Samhandlingsreformen i helsetjenesten. Dette har vært rettet mot samarbeidsprosesser, bruk av teknologi, kompetanseheving samt organisering av regionale og interkommunale tjenester.

Han har lang erfaring fra ledelse av gruppeprosesser rettet mot virksomhetsforståelse, arbeidsprosessmodellering og prosesskartlegging. Han har deltatt i flere evalueringsprosjekter, og i samarbeid med to kommuner har han vært sentral i arbeidet med innovasjonsprosesser knyttet til egenevaluering og registrering av tjenestekvalitet i kommunal helsetjeneste.

Publikasjoner