Logg på

NAPHA

NAPHANAPHAs oppgave er å styrke psykisk helsearbeid for voksne i norske kommuner. For å nå dette målet retter senteret sin virksomhet mot ansatte fordelt på om lag 9 500 årsverk i Norges 356 kommuner.

NAPHA har egne nettsider som du finner her

NAPHA er finansiert av Helsedirektoratet, og får oppgaver derfra gjennom tilskuddsbrev og dialogmøter.


Kunnskapsformidling
Vi samler, sprer og legger til rette for deling av kunnskap. Vi tar utgangspunkt i både forskning, praksiserfaring og brukerkunnskap. Senteret skal være nyttig for kommunene, og retningsgivende for utviklingen av det kommunale helse- og sosialtilbudet til voksne med psykiske helseproblemer.


Læring i nettverk
Vi etablerer og videreutvikler faglige nettverk og arenaer for kunnskapsutvikling, samarbeid og kontakt mellom kommunene og andre kompetansemiljøer innen psykisk helse og tilgrensende felt.


Digital kommunikasjon
På nettsiden napha.no driver vi en kunnskapsbase der ansatte i NAPHA og kommunalt psykisk helsearbeid, brukere, pårørende og andre deler sine erfaringer. Nettsiden presenterer også nyheter fra feltet, samt informasjon om NAPHA og senterets virksomhet.


NAPHAs kompetanse
Senteret har 22 ansatte, med variert bakgrunn og kompetanse: Fra praksisfeltet (kommune og spesialisthelsetjeneste), undervisning, forskning, medier og kommunikasjon og offentlige etater.

NAPHA har eksistert siden 2008. Vi holder til like ved Peter Egges plass, i Kjøpmannsgata, i sentrum av Trondheim.

NAPHA's mission is to support mental health work in Norwegian municipalities. This means that the activities relates to about 9 500 professionals in 428 municipalities/local governments. The activities are funded by the Directorate of Health.
We have our own web-pages here (only in Norwegian).
 
The main tasks are:
 
Dissemination: We gather, disseminate and facilitate the sharing of state-of-the art knowledge. The point of departure is on equal footing research, service user and practitioner experiences. The department is expected to be of practical use for local government mental health services and to support the development of services for adult people with mental health issues.
 
Networks: We initiate and develop further professional networks and arena's for cooperation and sharing of experiences across local governments and other professionals within mental health.
 
Digital communication: The web-site napha.no comprises a database where our staff, service users, professionals, relatives, and others. The web-site also presents news from the local mental health field and information about the activities of NAPHA.
NAPHA was established in 2008, has 22 employees from varied backgrounds; practitioners, researchers, teaching, media/communication and public administration.

 • Anne Bergljot Gimmestad Fjelnseth
  Faglig rådgiver
  Tlf. 906 47 313 /E-post
 • Anne Kristiansen Rønning
  Kommunikasjonsrådgiver
  Tlf. 951 18 358 /E-post
 • Arve Almvik
  Faglig rådgiver
  Tlf. 918 39 817 /E-post
 • Elin Sivertsen
  Faglig Rådgiver
  Tlf. 480 99 848 /E-post
 • Ellen Hoxmark
  Leder
  Tlf. 957 76 393 /E-post
 • Gaute Erik Strand
  Faglig rådgiver
  Tlf. 941 81 860 /E-post
 • Gretha Helen Evensen
  Faglig rådgiver
  Tlf. 922 86 343 /E-post
 • Hanne Wilhelmsen Giske
  Kommunikasjonsrådgiver
  Tlf. 913 69 191 /E-post
 • Irene Wormdahl
  Faglig rådgiver
  Tlf. 472 66 376 /E-post
 • Karina Lein
  Kommunikasjonsrådgiver
  Tlf. 986 35 028 /E-post
 • Kjetil Orrem
  Faglig rådgiver
  Tlf. 977 44 088 /E-post
 • Kristin Mjåset Hjertø
  Faglig rådgiver
  Tlf. 930 65 441 /E-post
 • Kristin Trane
  Faglig rådgiver
  Tlf. 913 18 011 /E-post
 • Lisbeth Christensen
  Rådgiver
  Tlf. 901 27 622 /E-post
 • Marianne Borthen
  Faglig rådgiver
  Tlf. 954 58 235 /E-post
 • Marit Mørch Jacobsen
  Faglig Rådgiver
  Tlf. 412 11 014 /E-post
 • Mathias Estensen
  Faglig Rådgiver
  Tlf. 416 39 011 /E-post
 • Møyfrid Johanne Kjølsdal
  Faglig rådgiver
  Tlf. 918 46 874 /E-post
 • Ottar Ness
  Faglig rådgiver
  Tlf. 901 25 312 /E-post
 • Petter Dahle
  Faglig rådgiver
  Tlf. 411 04 258 /E-post
 • Ragnhild Krogvig Karlsen
  Kommunikasjonsrådgiver
  Tlf. 920 85 740 /E-post
 • Roald Lund Fleiner
  Kommunikasjonsrådgiver
  Tlf. 913 02 938 /E-post
 • Solrun Elisabeth Steffensen
  Faglig rådgiver
  Tlf. 472 32 419 /E-post
 • Solveig Kjus
  Forskningsassistent
  Tlf. 901 94 993 /E-post
 • Stefanie Görner
  Kontorleder
  Tlf. 450 38 986 /E-post
 • Stian Reinertsen
  Faglig rådgiver
  Tlf. 993 67 043 /E-post
 • Terje Petter Leiros
  Kommunikasjonsmedarbeider/konsulent
  Tlf. 466 64 764 /E-post
 • Trine Pettersen
  Faglig Rådgiver
  Tlf. 901 36 699 /E-post
 • Trond Asmussen
  Faglig rådgiver
  Tlf. 480 54 402 /E-post
 • Trond Hatling
  Faglig rådgiver
  Tlf. 930 28 373 /E-post
 • Turid Møller Olsø
  Faglig rådgiver
  Tlf. /E-post

Søk blant alle ansatte ved NTNU Samfunnsforskning

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning