Stolt beboer - Folk og hus i Tollåsenga

Bidragsytere
Publiseringsår
2014
ISBN
978-82-7570-387-1
Prosjekt
Stolt beboer
Denne rapporten presenterer forskningsprosjektet Stolt beboer, gjennomført av NTNU Samfunnsforskning og SINTEF Byggforsk i samarbeid med Kristiansund kommune.Husbanken finansierte prosjektet. Stolt beboer har sett på medvirkningsprosessene som løp parallelt med kommunale og strukturelle prosessene knyttet til et områdeløft i det kommunale boligområdet Tollåsenga. Stolt beboer tok utgangspunkt i erfaringer som ble gjort gjennom Husbank‐prosjektet REBO, hvor fokuset var på energieffektivisering, universell utforming og brukermedvirkning som viktige prosesser i oppgradering av etterkrigstidsboligblokker. Tollåsenga var ett av pilotprosjektene i REBO, og det var et ønske om å jobbe videre med området og beboerne.