Samordning av folkehelsearbeidet mellom kommuner på Fosen. Et middel for utjevning av sosiale helseforskjeller blant barn og unge

Bidragsytere
Publiseringsår
2011
ISBN
978-82-7570-252-2
Avdeling
Studio Apertura
​Målsettingen med dette forprosjektet har vært å avdekke sentrale utfordringer i samhandlingen innad i og mellom kommunene på Fosen i arbeidet med å utjevne sosiale helseforskjeller blant barn og unge. Det ble gjennomført fokusgruppeintervju i 6 kommer på Fosen. I tillegg ble det arrangert en søkekonferanse hvor resultatene av intervjurunden ble presentert og deltakerne selv fikk diskutere mulige satsningsområder og tiltakskjeder i samordningen av folkehelsearbeidet på Fosen. Videre er det også laget en plan for et større FoU-prosjekt for mulig videreføring av prosjektet. Prosjektet har avdekket sentrale utfordringer i samhandlingen på tvers av etater, sektorer og kommuner i folkehelsearbeidet. Blant annet er det igangsatt mange ulike tiltak i kommunene, men disse tiltakene beskrives ofte som sårbare. Informantene opplever det utfordrende å utarbeide gode tiltak til spesielle grupper, uten at disse virker stigmatiserende. Kommunene ønsker videre bedre oversikt over behov og helsetilstand i kommunene og regionene, samtidig som de også uttrykker behov for en bedre og mer systematisk erfaringsoverføring fra de tiltakene som er satt i gang, og som man har gode erfaringer fra. Mer langsiktig samarbeid med frivillige trekkes fram som viktig. Mangel på tid beskrives som årsak til at man ikke prioriterer forebygging og helsefremmende tiltak, selv om de ansatte påpeker at det er dette de ønsker og ser behov for. Videre tydeliggjøres behov for en felles strategi for samhandling og folkehelsearbeid, og en rolleavklaring for folkehelsekoordinatorene. Relasjonene mellom kommunene og Folkehelse Fosen oppleves av informantene som noe uklar, og det er derfor utfordrende for kommunene å vite hvordan Folkehelse Fosen kan være en samarbeidspartner. Flere av disse punktene ble også diskutert på søkekonferansen, og her ble det påpekt at Folkehelse Fosen og folkehelsekoordinatorene i kommunen bør ha en sentral rolle i arbeidet videre. Det vil være viktig å etablere overordnede visjoner og målsettinger for folkehelsearbeidet, spesielt for Folkehelse Fosen som representerer en regional enhet for folkehelsearbeid. Samtidig bør det komme på plass en enighet om hvordan samarbeidsrelasjonen mellom kommunene og Folkehelse Fosen skal være, samt hvordan kommunene skal organisere folkehelsearbeidet internt. Den nye folkehelseloven sier at folkehelsearbeidet skal være tverrsektorielt og det vil derfor være viktig at det interne samarbeidet i kommunene involverer flere sektorer enn helse og oppvekst. Det allerede etablerte kommunesamarbeidet på Fosen vil kunne være en fordel for kommunene i det videre arbeidet ved at man allerede har eksisterende samarbeidsarenaer, god kjennskap til hverandre gjennom tidligere og andre samarbeid, og man har opprettet enkelte strukturer som gjør det lettere å videreføre samarbeid gjennom disse, eksempelvis Folkehelse Fosen.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.