Rensefiskoppdrett 2019 : Resultat av spørreundersøkelse til rensefiskoppdrettere

Bidragsytere
Publiseringsår
2019
ISBN
978-82-7570-587-5
Avdeling
Studio Apertura
​Det er behov for systematisk kunnskap om rensefisken som benyttes i norske oppdrettsanlegg. Mattilsynet startet i 2018 derfor sin rensefiskkampanje. Gjennom en rekke tilsyn, samt spørreskjema, ønsket de å få mer kunnskap om rensefisk. NTNU Samfunnsforskning fikk i oppdrag å gjennomføre en spørreundersøkelse til alle landets oppdrettere og brukere av rensefisk. Vi lagde da to spørreundersøkelser, der den ene var rettet mot alle landets settefiskanlegg for rensefisk, og den andre har gått til alle matfisklokaliteter med rensefisk. Dette er rapporten om svarene fra settefiskanleggene. Et overordnet mål med rensefiskkampanjen har vært å bedre rensefiskens velferd, gjennom riktig forvaltning, oppdrett og hold av rensefisk. Undersøkelsene er et skritt mot dette ved å kartlegge og systematisere informasjon om hvordan rensefisken oppdrettes, røktes, håndteres, behandles og dør.