Råd og tips: Erfaringer fra forskningsprosjektet Kontraktstrategier og spesialistbasert samhandling (KSS)

Bidragsytere
Publiseringsår
2021
ISBN
978-82-7570-650-6
Avdeling
Studio Apertura
​Veilederen presenterer erfaringer, råd og tips fra forskningsprosjektet «Kontraktstrategier og spesialistbasert samhandling» (KSS). Prosjektet har pågått fra 2017-2021 og har utforsket konsekvenser av og muligheter innenfor den nye trenden i næringen med økt vekt på samhandling i bygge- og anleggsprosjektene. Tidlig involvering av entreprenør i prosjekteringsprosessen har stått sentralt. De rådene og tipsene som presenteres i veilederen er ment som støtte til bedrifter, prosjektledere og andre som ønsker å legge til rette for økt samhandling og verdiskapning i bygge og anleggsprosjektene. ​