Nye trender innen arbeid og psykisk helse : sett i sammenheng med recovery

Bidragsytere
Publiseringsår
2014
Avdeling
Napha
​Artikkelen handler om nye trender innen arbeid og psykisk helse sett i sammenheng med recovery-tenkning. En forutsetning for økt arbeidsinkludering av mennesker med psykiske helseproblemer er at de eksisterende tjenestene bedre utnytter hverandres potensial. Tjenestene bør være basert på hva den enkelte ønsker og trenger. Gjennom eksempler på god praksis viser artikkelen kraften i å tenke jobb og behandling parallelt, der menneskene med psykiske helseproblemer selv styrer prosessen, med gode samhandlende aktører som medspillere. Sammen kan nye retninger innen arbeid og psykisk helse og recovery bidra til endring i tenkning og praksis.​