Trond Hatling

Trond Hatling er utdannet sykepleier og sosiolog. Han har lang forskningserfaring, blant annet på tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser. Hatling har ledet og deltatt i en rekke forskningsprosjekter om både spesialisthelsetjenesten og psykisk helsearbeid. Han har et bredt faglig interessefelt. I flere av de siste årene har han sett spesielt på bruk av tvang i psykiatrien. Teoretisk er han særlig opptatt av kunnskaps-, profesjons- og organisasjonssosiologi, noe som matcher NAPHAs visjon om å gi økt legitimitet til psykisk helsearbeid.

Publikasjoner