Nr. 5/22: Vedlikeholdskriteriet i delkostnadsnøkkelen for fylkesveg

Bidragsytere
Publiseringsår
2022
ISBN
978-82-7570-700-8 (trykket) / 978-82-7570-699-5 (web)

Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Formålet har vært å bistå med analyser og forslag til nytt vedlikeholdskriterium i delkostnadsnøkkelen for fylkesveg i utgiftsutjevningen i fylkeskommunenes inntektssystem. Bakgrunnen for prosjektet var at Statens vegvesen ikke lenger oppdaterer modellen MOTIV. MOTIV var en modell som beregnet normerte utgiftsbehov for å drifte og vedlikeholde blant annet fylkesvegene. Modellens anslag på utgiftsbehovet ble benyttet i grunnlaget for delkostnadsnøkkelen for fylkesveg i perioden 2015–2021.