Nr. 7/06: Effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunesektoren: Sluttrapport

Bidragsytere
Publiseringsår
2006
ISBN
ISBN 82-8150-030-1 / ISSN 1504-5226

Denne publikasjonen utgjør sluttrapporten for prosjektet ”Effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunesektoren”. Prosjektet er finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet og er utført i samarbeid mellom Senter for økonomisk forskning (SØF) og Samfunns- og næringslivsforskning (SNF). Prosjektet startet opp høsten 2003 og har gått over 3 år.