Nr. 6/16: Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2014-2015

Bidragsytere
  • Lars-Erik Borge
    Forfatter
  • Torgeir Kråkenes
    Forfatter
  • Ivar Pettersen
    Forfatter
Publiseringsår
2016
ISBN
978-82-8150-145-4 / ISSN 1504-5226

Utgangspunktet for dette prosjektet er tidligere prosjekter utført av Borge, Pettersen og Tovmo (2011), Borge og Pettersen (2012, 2016) og Borge, Nyhus og Pettersen (2014). Formålet med prosjektene har vært å få mer kunnskap om effektiviteten og effektivitetsutviklingen i de kommunale tjenestene, samt å utvikle et årlig beregningsopplegg for den enkelte kommune og kommunene som helhet. Det var ønskelig at beregningsopplegget skulle kunne benyttes til å illustrere effektivitet og effektivitetsutvikling i enkeltsektorer og for kommunene som helhet. Mens de tidligere prosjektene benyttet data for 2008-2014, presenterer denne rapporten oppdaterte analyser basert på data for 2014-2015.