Nr. 6/10: Regionale effekter av finanskrisen

Bidragsytere
Publiseringsår
2010
ISBN
ISBN 978-82-8150-078-5 / ISSN 1504-5226

Den økonomiske utviklingen de to siste årene har vært preget av problemer i verdens finansmarkeder som også har gitt seg kraftige utslag i realøkonomien. Om det som har blitt betegnet som finanskrisen nå er over er det uenighet om, men problemene i mange europeiske land betyr fortsatt uro i markedene. Krisen var et globalt sjokk og verdensøkonomien gikk inn i en kraftig nedgangskonjunktur. Også Norge ble rammet og opplevde for andre gang siden andre verdenskrig at produksjonen falt i 2009. Nedgangen ble møtt med kraftige tiltak både gjennom pengepolitikken og finanspolitikken og bidro til at Norge ble mindre rammet enn de fleste andre land.

Et annet spørsmål er om ulike deler av Norge ble rammet mer av krisen enn andre. I denne rapporten ser vi på den økonomiske utviklingen i regionene rundt de fire største byene i Norge de siste årene for å se om utviklingen i produksjon og sysselsetting varierer mellom regionene. I tillegg ser vi på hvordan krisen har påvirket etableringen av nye virksomheter, samt forekomsten av konkurser.

Til slutt gis en vurdering av den økonomiske utviklingen i regionene i tiden som kommer.