Nr. 6/08: Den økonomiske utviklingen i Trondheimsregionen

Bidragsytere
Publiseringsår
2008
ISBN
ISBN 978-82-8150-049-5 / ISSN 1504-5226

Trondheimsregionen har som resten av landet vært inne i en periode med høykonjunktur. Aktivitetsnivået er fremdeles høyt, men mange signaler indikerer at konjunkturtoppen er passert. Denne rapporten gir en beskrivelse av den økonomiske utviklingen i Trondheims-regionen fra årtusenskiftet og frem til i dag. Vi får dermed studert utviklingen både i en periode med lavkonjunktur og i perioden med vekst. For å få en bedre forståelse av utviklingen studeres flere sektorer i økonomien.