Nr. 5/11: Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk

Bidragsytere
Publiseringsår
2011
ISBN
ISBN 978-82-8150-092-1 / ISSN 1504-5226

Rapporten er i all hovedsak viet kommunale skoleeiere. Det tas utgangspunkt i at deres hovedutfordring er å levere bedre elevresultater. Analysene handler om kommunenes valg av virkemidler for å realisere slike målsettinger - hvorfor de velger som de gjør, og hvilke konsekvenser valgene har for elevprestasjonene.