Nr. 5/09: Konsultasjonsordningen mellom staten og kommunesektoren

Bidragsytere
Publiseringsår
2009
ISBN
ISBN 978-82-8150-059-4 / ISSN 1504-5226

Rapporten omhandler konsultasjonsordningen mellom staten og kommunesektoren som ble formalisert fra 2001. Konsultasjonsordningen er ikke forpliktende for partene. Statens representanter møter ikke med noe mandat fra regjeringen eller stortinget, og KS har heller ikke mandat til å forplikte sine medlemmer (kommuner og fylkeskommuner) gjennom ordningen.

I denne rapporten gir vi først en prinsipiell diskusjon av konsultasjoner som styringsvirkemiddel. Deretter drøftes den norske konsultasjonsordningen. Vi spør om konsultasjonsordningen gir gevinster for begge parter og hvorvidt den kan gjøres mer forpliktende. Til slutt diskuterer vi om mer aktiv bruk av konsultasjonsordningen kunne bidratt til en smidigere gjennomføring av barnehagereformen.