Nr. 3/18: ROBEK – kort vei inn, lang vei ut; Hvorfor forblir noen lenge i registeret og hva gjøres for å komme seg ut?

Bidragsytere
Publiseringsår
2018
ISBN
978-82-8150-161-4 / ISSN 1504-5226

Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK) ble innført i 2001 som følge av en oppmykning av budsjettbalansekravet. Før 2001 var det statlig kontroll av budsjett og låneopptak i alle kommuner, men etter innføringen av ROBEK er det kun kommuner som har brutt budsjettbalansekravet som er underlagt kontroll.

Oppdragsgiver, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), hadde fastsatt to hovedmål med dette prosjektet. Disse var:

1. Prosjektet skal kartlegge årsaker til at kommuner sliter med å komme seg ut av ROBEK, selv om kommuner generelt har vist gode økonomiske resultater de siste årene.

2. Prosjektet skal kartlegge årsaker til at kommuner med lang fartstid i registeret har kommet seg ut og forblitt ute. Herunder skal også fylkesmannens rolle og bruk av virkemidler belyses.