Nr. 3/16: Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2013-2014

Bidragsytere
Publiseringsår
2016
ISBN
ISBN 978-82-8150-139-3 / ISSN 1504-5226

Utgangspunktet for dette prosjektet er tidligere prosjekter utført av Borge, Pettersen og Tovmo (2011), Borge og Pettersen (2012) og Borge, Nyhus og Pettersen (2014). Formålet med prosjektene har vært å få mer kunnskap om effektiviteten og effektivitetsutviklingen på de kommunale tjenestene, samt å utvikle et årlig beregningsopplegg for den enkelte kommune og kommunene som helhet. Det var ønskelig at beregningsopplegget skulle kunne benyttes til å illustrere effektivitet og effektivitetsutvikling i enkeltsektorer og for kommunene som helhet. De tidligere prosjektene benyttet data for 2008-2009, 2009-2010 og 2010-2013.

I denne rapporten presenteres oppdaterte analyser basert på data for 2013-2014.