Nr. 3/11: Grunnskolekarakterer og fullføring av videregående opplæring

Bidragsytere
Publiseringsår
2011
ISBN
ISBN 978-82-8150-088-4 / ISSN 1504-5226

En rekke studier finner en sterk sammenheng mellom initialt kunnskapsnivå og sannsynligheten for å fullføre videregående opplæring eller tilsvarende utdanning. Elevene har imidlertid et vidt spekter av kunnskaper og ferdigheter. En måte å klassifisere kunnskaper og ferdigheter på er å skille mellom kognitive og ikke-kognitive ferdigheter, der det første blant annet inkluderer evnen til å tenke logisk og gjennomføre resonnementer mens ikke-kognitive ferdigheter inkluderer egenskaper som selvtillit, holdninger og sosial kompetanse. Karakterene i grunnskolen reflekterer at ulike ferdigheter verdsettes i ulike fag. Dette prosjektet undersøker om noen fag er viktigere enn andre fag for sannsynligheten for å fullføre videregående opplæring. Det gjøres ved å estimere separate effekter av karakteren i alle fag med standpunktkarakter og ved å utnytte trekkordningen ved eksamen.